Tiếng Việt | English

10/12/2019 - 18:55

Bến Lức: Triển khai, quán triệt các kết luận, kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Chiều 10/12, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai, quán triệt các kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền và tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Triển khai, quán triệt các kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu, quán triệt các nội dung của Kết luận 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng, Kế hoạch số 114-KH/HU ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Hướng dẫn số 06-HD/HU ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy một số nội dung về Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Thanh Phú làm Đại hội điểm của tỉnh và của huyện, thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Đồng thời, chọn Đảng bộ Công an huyện làm Đại hội điểm của khối cơ quan huyện không bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội để rút kinh nghiệm. Căn cứ vào hướng dẫn này, các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện ở cấp mình và đăng ký thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trong tháng 01/2020, trong đó, đặc biệt chú ý về tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên, độ tuổi và tỷ lệ nữ theo quy định.

Bí thư Huyện ủy – Trần Hoàng Nhân yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy cần thực hiện nghiêm các kết luận, kế hoạch, hướng dẫn, nghiên cứu kỹ các văn bản để thực hiện, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự Đại hội. Đồng thời, căn cứ kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tại từng tổ chức Đảng nhằm bảo đảm thực hiện đúng về tiến độ và thời gian đề ra./.

Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết