Tiếng Việt | English

16/03/2020 - 19:58

Hết lòng vì công việc

“Chủ động tham mưu, tích cực phối hợp” là phương châm làm việc anh Nguyễn Hùng Dũng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An. Trong quá trình công tác, anh luôn năng động, tận tụy với công việc, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lợi Bình Nhơn - Nguyễn Hùng Dũng

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lợi Bình Nhơn - Nguyễn Hùng Dũng 

Anh Dũng cùng tập thể Ban Chỉ huy Quân sự xã tích cực tham mưu Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Với vai trò “đầu tàu”, anh luôn chú trọ