Tiếng Việt | English

16/03/2020 - 19:58

Hết lòng vì công việc

“Chủ động tham mưu, tích cực phối hợp” là phương châm làm việc anh Nguyễn Hùng Dũng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An. Trong quá trình công tác, anh luôn năng động, tận tụy với công việc, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lợi Bình Nhơn - Nguyễn Hùng Dũng

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lợi Bình Nhơn - Nguyễn Hùng Dũng 

Anh Dũng cùng tập thể Ban Chỉ huy Quân sự xã tích cực tham mưu Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Với vai trò “đầu tàu”, anh luôn chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân ở địa phương theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Nhờ vậy, chất lượng huấn luyện dân quân được nâng lên, kết quả huấn luyện đều đạt 100% quân số.

Xác định công tác tuyển quân là quan trọng, anh tích cực tham mưu trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy định. Nhờ vậy, nhiều năm qua, xã Lợi Bình Nhơn là điểm sáng về công tác tuyển quân của thành phố, luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Ngoài ra, anh Dũng cùng tập thể Ban Chỉ huy Quân sự xã còn chủ động phối hợp Công an xã xây dựng kế hoạch tuần tra, nắm tình hình ở địa phương để kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra. Trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội, anh luôn sâu sát, tích cực tham mưu trong việc xét giải quyết chế độ cho các đối tượng theo các Quyết định 49, 142 và 62 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công bằng, khách quan, đúng quy định. Đến nay, xã Lợi Bình Nhơn có hơn 200 lượt người được hưởng các chế độ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Anh còn tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã làm tốt công tác dân vận, vận động các đoàn thể và lực lượng dân quân đóng góp hàng trăm ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, thăm gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết, khắc phục hậu quả thiên tai,...

Chủ tịch UBND xã Lợi Bình Nhơn - Hồ Duy Tâm cho biết: “Anh Dũng là một tấm gương sáng trong học tập và làm theo gương Bác. Với sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, anh tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác quân sự - quốc phòng hiệu quả”.

Nhiều năm qua, anh được UBND TP.Tân An tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương./.

Lê Quang

Chia sẻ bài viết