Tiếng Việt | English

25/09/2018 - 08:50

Mộc Hóa tăng cường liên kết “4 nhà”

Ngày 24/9/2018, Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An - Lâm Hòa Xứng chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Mô hình điểm vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao

Mô hình điểm vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao

Năm 2018, toàn huyện gieo sạ 44,160ha lúa, sản lượng trên 255.000 tấn (đạt trên 100% chỉ tiêu tỉnh giao). Thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện triển khai mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao tại 3 xã Bình Hòa Tây, Bình Hòa Đông và Bình Hòa Trung. Chăn nuôi có xu hướng tăng, sản lượng thịt gia súc, gia cầm xuất chuồng tăng từ 10-30% so với năm 2017. Nhờ thực hiện tốt công tác tiêu độc, khử trùng, tiêm ngừa, trong năm, huyện không xảy ra các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác trồng và bảo vệ rừng được triển khai chặt chẽ, không để xảy ra cháy rừng và khai thác trái phép tại các khu vực rừng phòng hộ.

Nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2019, huyện Mộc Hóa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tăng cường liên kết sản xuất, mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo hướng liên kết "4 nhà",.../.

Khang Nam

Chia sẻ bài viết