Tiếng Việt | English

28/06/2020 - 18:16

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo

Vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An tổ chức Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020, tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn năm 2010-2020.

Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, lao động sáng tạo

Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An đã triển khai các phong trào thi đua sâu rộng, bám sát vào thực tế, gắn với công tác chuyên môn. Nhờ đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu tín dụng năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai 16 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt 3.400 tỉ đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giúp gần 24.000 hộ thoát nghèo, trên 10.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; xây dựng trên 142.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; giúp hơn 200 hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn để làm nhà ở,... Có thể khẳng định, đạt được kết quả này là nhờ từng phong trào thi đua của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát động đã phát huy tác dụng tích cực. Từ đó, khuyến khích tất cả cán bộ, nhân viên của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An biểu dương, khen thưởng cho 19 tập thể, 111 cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020 và có thành tích trong phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn năm 2010-2020./.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết