Tiếng Việt | English

16/05/2018 - 17:00

Sở Y tế Long An khảo sát sự hài lòng của người dân về thủ tục hành chính

Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh Long An thực hiện nhiều biện pháp về cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính.

Niêm yết thủ tục hành chính tại Văn phòng Sở Y tế

Trong quý II, III năm 2018, Sở Y tế sẽ thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại sở. Phó Giám đốc Sở Y tế - Lê Văn Hậu cho biết: “Cuộc khảo sát nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại đơn vị. Qua đó, sở sẽ nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức”.

Được biết, mọi công dân, tổ chức đều có thể được khảo sát đánh giá mức độ hài lòng đối với sự phục vụ tại Sở Y tế về các lĩnh vực giao dịch hành chính thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc khảo sát được tiến hành bằng cách hỏi trực tiếp ý kiến người dân, tổ chức thông qua phiếu khảo sát.

Nội dung cuộc khảo sát tập trung phản ánh chất lượng phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; công chức trực tiếp giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị./.

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết