Tiếng Việt | English

19/04/2019 - 11:08

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Bảo đảm tiến độ và chất lượng

Ngày 01/4/2019, cuộc Tổng điều tra (TĐT) dân số (DS) và nhà ở với quy mô toàn quốc chính thức bắt đầu. Tại Long An, do dân nhập cư đông, nhiều người bận mưu sinh nên cuộc TĐT gặp một số khó khăn, tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, các điều tra viên (ĐTV) nỗ lực thực hiện, đạt kết quả đáng ghi nhận.

Người dân nhiệt tình hưởng ứng

Dưới cái nóng oi bức của những ngày đầu hè, nhiều người ngại ra đường nhưng các ĐTV thực hiện cuộc TĐT DS và nhà ở năm 2019 vẫn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Họ chọn thời điểm thích hợp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thu thập thông tin của các hộ gia đình. ĐTV Ngô Quốc Thắng (xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa) cho biết: “Việc thu thập thông tin từ các hộ dân và trả lời phiếu điện tử tạo thuận lợi cho cả ĐTV và người dân, rút ngắn quá trình xử lý, bảo đảm thông tin đầy đủ và chính xác. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đi làm vắng nhà nên ĐTV phải đến nhiều lần. Một số hộ không nhớ chính xác thông tin nên hỏi lại người khác trong gia đình, mất nhiều thời gian”.

Người dân tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Trong ảnh: Người dân xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, nhiệt tình trả lời các câu hỏi của điều tra viên)

Tháp tùng cùng ĐTV đến các hộ dân trên địa bàn xã Long Định, huyện Cần Đước, chúng tôi thấy được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân khi tiếp cận và trả lời các câu hỏi của ĐTV. Chị Nguyễn Thị Thanh (ấp 1) bày tỏ: “Cuộc TĐT là sự kiện quan trọng nên chúng tôi nhiệt tình cung cấp thông tin, cập nhật theo phiếu điện tử một cách trung thực và minh bạch”.

Tại các địa phương khác, công tác TĐT cũng được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Chị Lê Thị Oanh (ấp 5, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa) chia sẻ: “Gia đình tôi nhận được thông tin về TĐT DS và nhà ở qua tin nhắn điện thoại và hệ thống loa, đài. Khi ĐTV đến lấy thông tin, tôi nhiệt tình cung cấp”.

Hoạt động có ý nghĩa

TĐT DS và nhà ở là cuộc TĐT thống kê quốc gia quy định tại Điều 29 Luật Thống kê, được thực hiện 10 năm một lần. Đây là cuộc TĐT lần thứ 5 trên cả nước nhằm thu thập các thông tin cơ bản về tình hình DS và nhà ở. Qua đó, phục vụ công tác đánh giá tình hình, xây dựng chính sách phát triển KT-XH và các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân; phục vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác DS trong tình hình mới.

Các điều tra viên và tổ trưởng xã Long Định, huyện Cần Đước, là những người thành thạo về công nghệ thông tin và trẻ tuổi nên năng động, nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ

Các điều tra viên và tổ trưởng xã Long Định, huyện Cần Đước, là những người thành thạo về công nghệ thông tin và trẻ tuổi nên năng động, nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ

Theo ghi nhận, xã Long Định là địa phương có số hộ dân đông nhất của huyện Cần Đước. Toàn xã có 4.654 hộ dân, chia thành 23 địa bàn điều tra dân cư và 3 địa bàn đặc thù (các cơ sở tôn giáo, thờ tự). Tổng số người tham gia cuộc TĐT của xã là 13 người và 1 tổ trưởng. Các ĐTV và tổ trưởng là những người thành thạo về công nghệ thông tin và trẻ tuổi nên năng động, nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ.

Trước khi ra quân thực hiện cuộc TĐT, xã đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa, đài, treo băng rôn, khẩu hiệu. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo cuộc TĐT DS và nhà ở xã thường xuyên đôn đốc các ĐTV và tổ trưởng thực hiện tốt thu thập thông tin, thống kê, bảo đảm cuộc TĐT đúng tiến độ, chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Định - Hồ Văn Cơ cho biết: “Do xã là địa bàn công nghiệp nên có rất nhiều lao động ngoài tỉnh đến sinh sống và làm việc, quá trình tiếp cận các hộ thuê trọ tương đối khó khăn, ĐTV phải đi lại nhiều lần vào giờ nghỉ, ngày nghỉ mới gặp được người dân. Nhờ sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự nhiệt tình hưởng ứng của người dân nên công tác tổng điều tra đạt kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, xã điều tra đạt trên 83%, phấn đấu đạt 100% vào ngày 20/4/2019”.

Còn tại xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, có 1.329 hộ dân. Xã phân thành 11 địa bàn điều tra dân cư và 2 địa đặc thù (Cơ sở Cai nghiện ma túy Long An và thánh tịnh Võ Ca Tràng). Đến nay, tiến độ điều tra của xã đạt gần 90%. Chủ tịch UBND xã Thủy Tây - Nguyễn Văn Thiết thông tin: “Chúng tôi chọn 6 ĐTV là những người trẻ tuổi, có năng lực, thành thạo thiết bị công nghệ điện tử để thu thập thông tin tại các hộ dân nhanh và chính xác. Đối với địa bàn đặc thù cũng cử thành viên phối hợp ĐTV của xã để thu thập thông tin. Do địa bàn có một số hộ dân đi làm ăn xa nên các ĐTV tranh thủ đến điều tra vào các ngày nghỉ nhằm bảo đảm đạt tiến độ kế hoạch”.

Người dân xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, nhiệt tình trả lời các câu hỏi của điều tra viên

Cũng như các địa phương khác, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tích cực vào cuộc để thực hiện chủ trương lớn này. Toàn xã có 1.106 hộ dân, được phân thành 8 địa bàn điều tra. Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận - Nguyễn Ngọc Nghĩ cho biết: “Để thực hiện tốt cuộc TĐT, chúng tôi huy động 5 ĐTV và 1 tổ trưởng thực hiện. Đến nay, Vĩnh Thuận thực hiện điều tra đạt 100%. Chúng tôi tiếp tục rà soát lại thông tin nhằm tránh trùng lắp và sai sót”.

Chuyên viên chính Vụ Thống kê DS và Lao động (thuộc Tổng cục Thống kê) - Nguyễn Văn Hưng nhận định: “Qua giám sát, kiểm tra công tác thu thập thông tin TĐT DS và nhà ở năm 2019 tại Long An, tôi nhận thấy Ban Chỉ đạo cuộc TĐT DS và nhà ở các cấp, các tổ trưởng, các ĐTV trên địa bàn tỉnh đều làm với tinh thần trách nhiệm cao. Người dân rất nhiệt tình hưởng ứng, tạo điều kiện thuận lợi để ĐTV thu thập thông tin. Tôi đề nghị, các ĐTV và tổ trưởng cần tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm thu thập thông tin; rà soát danh sách bảng kê, tránh trùng, sót hộ điều tra nhằm điều tra đúng, đủ đối tượng”.

Cuộc TĐT DS và nhà ở năm 2019 là cuộc TĐT đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong tất cả công đoạn, góp phần nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin. Kết quả cuộc điều tra giúp phân tích và dự báo tình hình phát triển DS và nhà ở trên phạm vi cả nước nói chung và Long An nói riêng. Từ đó, giúp Đảng, Nhà nước xây dựng những kế hoạch, chiến lược đúng đắn, xây dựng nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước./.

Nội dung điều tra gồm: Thông tin về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn; trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Tại Long An, có gần 3.000 người tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở, trong đó, số lượng điều tra viên và tổ trưởng huy động là 2.347 người. Toàn tỉnh có 474.703 hộ dân, đến 14 giờ ngày 18/4/2019, tiến độ điều tra đạt 88,49%.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết