Tiếng Việt | English

24/07/2015 - 15:58

Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Tân Thạnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020: Xây dựng huyện Tân Thạnh giàu đẹp, văn minh

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Thạnh nhiệm kỳ 2015-2020

Qua 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, ngày 24-7, Đại hội (ĐH) Đảng bộ huyện Tân Thạnh đã chính thức bế mạc. 

Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ IX gồm 40 đồng chí (khuyết 1), Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH cấp trên gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Thạnh nhiệm kỳ 2015-2020

ĐH đã thống nhất thông qua 22 chỉ tiêu nghị quyết, các chương trình đột phá và công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2015-2020 với mục tiêu chung: “Tập trung phát triển ngành nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại; quan tâm phát triển công nghiệp và thương mại – dịch vụ cho nông nghiệp; huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị văn minh. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao trình độ dân trí, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giải quyết hợp lý các vấn đề xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh”.

 Ra mắt Đoàn Đại biểu đi dự ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Trao đổi với Báo Long An sau ĐH, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh – Nguyễn Văn Được cho biết: “Ngay sau thành công của ĐH, Ban Thường vụ Huyện ủy cùng các cấp chính quyền sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đến tất cả đơn vị cơ sở, cán bộ và toàn thể nhân dân để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời, Huyện ủy sẽ xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung ưu tiên thực hiện, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ. Trên cương vị Bí thư Huyện ủy, bản thân tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ và sự tham gia tích cực của nhân dân lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà ĐH đã đề ra”.

Một số chỉ tiêu nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện Tân Thạnh nhiệm kỳ 2015-2020:
- Tốc độ tăng bình quân tổng giá trị sản xuất đạt 5,8%.
- Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 400.000 tấn.
- 50% số xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ.
- Bêtông hóa hoặc trải đá 150km tuyến đường giao thông phù hợp chuẩn nông thôn mới.
- Xây dựng trạm bơm điện phục vụ 50% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp trong toàn huyện.
- 80% tổng số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.
- Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ ở mức dưới 3%.
- Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 470 đảng viên trở lên.
- Chương trình đột phá của ĐH nhiệm kỳ 2015-2020: Tập trung xây dựng vùng lúa chất lượng cao.
- 3 công trình trọng điểm của ĐH: Nhựa hóa các tuyến đường nội ô thị trấn ở các cụm dân cư, xây dựng bến tàu thị trấn, quy hoạch chỉnh trang chợ cũ; Hoàn chỉnh hệ thống đê bao khép kín tại xã Tân Lập; và xây dựng 2 chợ xã là chợ Bắc Hòa và chợ Tân Thành.

 Kiên Định
 

 

Chia sẻ bài viết