Tiếng Việt | English

19/08/2015 - 10:47

Long An

Bến Lức: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất kinh tế duy trì ở mức cao  


Biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc,...

Ngày 19-8-2015, Đại hội (ĐH) Đảng bộ huyện Bến Lức lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Nam Việt, Mẹ Việt Nam Anh hùng - Lê Thị Lựu và 249/250 đại biểu chính thức tham dự.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH X của Đảng bộ huyện, nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được ban hành phù hợp, sát thực tiễn, nhất là chủ trương xây dựng nông thôn mới được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Ước tính đến cuối năm 2015, toàn huyện có 6 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, bình quân các xã trên địa bàn huyện đạt 15/19 tiêu chí xã nông thôn mới.

Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất được duy trì ở mức cao, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, đóng vai trò là động lực phát triển kinh tế của huyện. Một số ngành công nghiệp chủ lực như: Thực phẩm, đồ uống chiếm 32%; dệt, may, da chiếm 26%; cơ, điện, điện tử, kim khí chiếm 22,8% và vật liệu xây dựng chiếm 11,5%,…

Mạng lưới trường học phát triển phù hợp với địa bàn dân cư, cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng chuẩn hóa và từng bước hiện đại đã thúc đẩy mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đến cuối năm 2015 đạt 61% (chỉ tiêu Nghị quyết ĐH là 50%). Công tác dân số, gia đình, trẻ em được chú trọng, đạt kết quả thiết thực; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 7,1%.


Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Nam Việt tặng hoa chúc mừng Đại hội

Văn hóa, thông tin và thể dục, thể thao phát triển đa dạng góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển sâu rộng, đã có 97% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa hàng năm; số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 28,2% dân số, vượt 0,2% so với nghị quyết ĐH.

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định.Phương thức lãnh đạo được đổi mới, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy theo hướng sâu sát cơ sở, phát huy dân chủ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Ước tính đến cuối năm 2015, toàn huyện phát triển 873 đảng viên (chỉ tiêu Nghị quyết ĐH 600 đảng viên).

ĐH Đảng bộ huyện Bến Lức lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 19 đến 21-8-2015)./.

Nhóm PV

 

Chia sẻ bài viết