Tiếng Việt | English

29/06/2015 - 10:19

Bến Lức: Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 29.000 tỉ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng giá trị sản xuất của huyện Bến Lức đạt hơn 29.000 tỉ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực sản xuất công nghiệp có sự phát triển mạnh nhất, tăng 40% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp đã chủ động đẩy mạnh sản xuất, trong đó, ngành nghề duy trì phát triển mạnh là: Cơ khí, thức ăn gia súc, may mặc, giày dép,... Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; đến nay, đã tiếp nhận thêm 64 doanh nghiệp trong nước đến đầu tư.

Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, với tổng giá trị đạt được trên 2.000 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Giá cả hàng hóa bình ổn, các đơn vị kinh doanh tiếp tục đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, người dân ưu tiên dùng hàng Việt. Về nông nghiệp, duy trì các loại cây trồng chủ lực, tăng cường chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân. Diện tích cây mía có chiều hướng giảm, tăng diện tích cây chanh; đến nay, toàn huyện có trên 3.500ha chanh, trong đó, có khoảng 3.000ha cho thu hoạch. Hiện nay, giá chanh duy trì ổn định, góp phần nâng cao đời sống người dân./.

Kim Phượng 

Chia sẻ bài viết