Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Ngành Tài nguyên và môi trường

Cần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Nguyên, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Long An

 

 

Trong năm qua, ngành tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành.

Bộ TN&MT đã quan tâm  xây dựng, trình ban hành các luật chuyên ngành: Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, đồng thời triển khai xây dựng các dự án Luật TN&MT biển và hải đảo, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Đo đạc và bản đồ,… Đặc biệt, dự án Luật TN&MT biển và hải đảo dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu khắc phục tình trạng xung đột trong khai thác, sử dụng tài nguyên biển, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường biển, hoàn thiện cơ sở pháp lý về chủ quyền quốc gia về TN&MT biển.

Qua đó, tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT. Bên cạnh đó, ngành đã tổ chức 2.654 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 7.841 tổ chức, cá nhân. Qua kiểm tra, ngành đã xử phạt vi phạm hành chính 1.751 tổ chức, cá nhân với số tiền 141 tỉ đồng, kiến nghị truy nộp ngân sách Nhà nước 1,7 tỉ đồng; thu hồi 1.286ha đất, 102 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 5 giấy phép hoạt động khoáng sản. Toàn ngành đã tiếp nhận 14.066 lượt đơn khiếu nại, tố cáo và đã giải quyết 2.626/3.628 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt 72%.

Ngoài ra, ngành đã tham mưu các cấp chính quyền cấp 41,6 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 22,9 triệu ha, đạt 94,8%. Năm 2015 là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015 của ngành TN&MT, đồng thời xây dựng và chuẩn bị triển khai Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Vì vậy, mục tiêu tổng quát của ngành là đẩy nhanh phát triển nền kinh tế đi đôi với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; triển khai thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ các địa phương giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về TN&MT.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của ngành TN&MT, Phó Thủ tướng Chính phủ - Hoàng Trung Hải chỉ đạo: Để tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới và ổn định nền kinh tế vĩ mô, toàn ngành TN&MT cần nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy những kết quả đã đạt, hoàn thiện các chiến lược quy hoạch cho giai đoạn 2016-2020 và xây dựng các văn bản pháp luật phù hợp. Trong lĩnh vực đất đai, ngành cần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phương pháp giải phóng mặt bằng, đền bù cho người dân hiệu quả, công bằng. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm hạn chế khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới. Về vấn đề môi trường, ngành cần kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm và thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường ở các cơ sở, địa điểm có nguy cơ ô nhiễm. Ngoài ra, ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu.

 

HẢI PHONG

 

Chia sẻ bài viết