Tiếng Việt | English

14/08/2015 - 10:45

Góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2015-2020

Đánh giá sâu sát để thấy rõ hơn những thành quả đã đạt

Tôi thấy Dự thảo văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 được chuẩn bị kỹ, bố cục rõ ràng, đã đánh giá sát, đúng những kết quả đã đạt trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những thiếu sót, tồn tại, những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2010-2015. Dự thảo văn kiện cũng đưa ra mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp để thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Tuy nhiên, tôi thấy một số nội dung quan trọng mà văn kiện chưa đề cập đến hoặc có đánh giá nhưng chưa sâu, chưa rõ, nhất là về công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, luân chuyển cán bộ,...

Một vài chỉ tiêu theo tôi là quá cao, khó có thể thực hiện được. Ví dụ như, 98% dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, trong khi một số địa phương ở vùng hạ như Cần Đước, Cần Giuộc hiện vẫn còn thiếu nguồn nước hợp vệ sinh để sử dụng. Việc phát triển đô thị, xây dựng cảnh quan môi trường vẫn còn nhiều vấn đề phải quan tâm, nhất là trong việc quy hoạch đô thị theo hướng phát triển với tầm nhìn xa, không phải quy hoạch theo kiểu chắp vá, vụn vặt ở một vài nơi như hiện nay. Cần có thêm những mảng xanh ở khu vực đô thị để bảo đảm cảnh quan môi trường, để người dân có nơi thư giãn, hít thở không khí trong lành.

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” của Đại hội lần này, tôi tin rằng, sự đồng tâm, hiệp lực, chúng ta nhất định sẽ vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp./.

Phan Tư

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
góp ý dự thảo


Liên kết hữu ích