Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Long An vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ngành BHXH, tổng kết công tác BHXH năm 2014, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Thị Nhanh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - Đỗ Thị Xuân Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Thị Nhanh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho BHXH tỉnh và BHXH TP.Tân An

Năm 2014, BHXH tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý và điều hành thu-chi ngân sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BHTN với tổng số thu 3.373,223 tỉ đồng, đạt 104,97% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 25,29% so với cùng kỳ năm 2013. Số người tham gia BHXH, BHYT tính đến 31-12-2014 là 1.024.388 người, tăng 7,58% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 88,249 tỉ đồng, chiếm 2,75% so với kế hoạch thu. Trong năm, BHXH cũng đã cấp cho người lao động tham gia BHXH 222.103 sổ, chiếm 99,4% so với số lượng lao động đang tham gia BHXH, BHYT, cấp 1.370.830 thẻ BHYT. Năm 2014, BHXH Long An thực hiện chi 1.793,865 tỉ đồng, tiến hành giải quyết 240.397 hồ sơ hưởng BHXH, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 3.418.479 lượt bệnh nhân có thẻ BHYT với tổng kinh phí 752,2 tỉ đồng. Công tác giải quyết chế độ BHYT và các chế độ BHXH như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ học nghề,... được bảo đảm đầy đủ, đúng đối tượng, đúng quy định và quy trình nghiệp vụ của ngành, hạn chế sai sót đến mức thấp nhất.

Năm 2015, BHXH Long An sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động tham mưu các sở, ngành, địa phương và vận động các tổ chức chính trị-xã hội tham gia vào công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia BHXH để tăng đối tượng tham gia BHXH, tăng bền vững nguồn thu. Khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, tăng cường thanh tra, kiểm tra, hạn chế và tiến tới chấm dứt việc cấp thẻ trùng cũng như gian lận trong việc cấp thẻ BHXH, BHYT. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung,... hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của người thụ hưởng chính sách BHYT, BHXH.

Với những thành tích trong thời gian qua, có 2 tập thể: BHXH tỉnh Long An và BHXH TP.Tân An được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra, có 1 tập thể và 4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì “Đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

S.hồng

Chia sẻ bài viết