Tiếng Việt | English

16/07/2015 - 20:53

Lần đầu tiên đưa chó nghiệp vụ rà bom mìn, vật liệu nổ ở Việt Nam

Ngày 16-7, Dự án Renew Quảng Trị cho biết, Quỹ viện trợ nhân dân Na uy (NPA) thông qua dự án Renew thực hiện chương trình thử nghiệm sử dụng chó rà bom mìn, vật liệu nổ tại Việt Nam. Chương trình được sự tài trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Thụy Điển (SIDA).