Tiếng Việt | English

05/08/2015 - 19:50

Ông Lê Hồng Anh: Phải đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo thành hiền tài

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt giữ vị trí cực kỳ quan trọng.

Hôm nay (5/8), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dự và phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị tổng kết năm học 2014- 2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 - Ảnh: Đảng Cộng sản

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Anh nêu rõ: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi của từng thời kỳ, Học viện và các trường chính trị cần bám sát đường lối và nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, trở thành các trường Đảng hiện đại, vững mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phân tích: Trong bối cảnh nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức, việc Việt Nam có trụ vững và đi lên được hay không, phụ thuộc rất lớn vào quy mô và chất lượng nguồn nhân lực, trong đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các ngành, các cấp của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội giữ vị trí cực kỳ quan trọng.

Do đó, đội ngũ này phải được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để trở thành những “hiền tài” của Đất nước, vừa có tâm, vừa có tầm, vừa hồng vừa chuyên; có nhân cách và phong cách người cán bộ cách mạng; hội tụ cả năng lực tư duy và năng lực hoạt động thực tiễn, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đây chính là cơ sở quan trọng để xác định đối tượng, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phương pháp, biện pháp tiến hành trong năm học mới và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xác định năm học 2015-2016, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai vận dụng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đại hội XII của Đảng vào nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo theo hướng trang bị tri thức, kỹ năng, nghiệp vụ gắn liền với rèn luyện tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng./.

Văn Hiếu/VOV-Trung tâm Tin
 

Chia sẻ bài viết