Tiếng Việt | English

26/06/2015 - 14:15

Tăng cường quản lý nhà nước về thanh niên

160 đại biểu là lãnh đạo sở ngành tỉnh, UBND và Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố,UBND xã, phường đã tham dự lớp tập huấn công tác quản lý Nhà nướcvề thanh niên do Sở Nội vụ tổ chức vào ngày 26-6-2015.

Đại biểu tham dự hội nghị

160 đại biểu là lãnh đạo sở ngành tỉnh, UBND và Phòng Nội vụ huyện, thị xã,thành phố, UBND xã, phường tham dự lớp tập huấn quản lý Nhà nướcvề thanh niên do Sở Nội vụ tổ chức vào ngày 26-6-2015.

Các đại biểu được cung cấp nội dung 5 chuyên đề :Những quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng về thanh niên và quản lý thanh niên; Thanh niên và quản lý Nhà nước về thanh niên; việc triển khai hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên; việc triển khai hướng dẫn thực hiện chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên; công tác dạy nghề và tổ chức hướng nghiệp cho thanh niên, tập trung giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn. Đây là những vấn đề lớn, có liên quan thiết thực đến thanh niên và công tác thanh niên.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ- Nguyễn Minh Thắng, hiện nay nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên còn gặp khó khăn; chức năng quản lý Nhà nước về thanh niên còn nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa hiểu rõ và chưa phân định được trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan quản lýNhà nước về thanh niên với các hoạt động phong trào do Đoàn Thanh niên tổ chức. Lớp tập huấn này sẽ trang bị những kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về thanh niên ở các cấp./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích