Tiếng Việt | English

15/06/2015 - 15:24

Thêm 100 cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Trao bằng cử nhân cho các học viên

Trường Chính trị Long An vừa phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức bế giảng lớp đại học hệ vừa làm vừa học, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước K31, niên khóa 2011-2015.

Tham gia lớp học có 100 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị-xã hội cấp cơ sở của tỉnh. Sau 4 năm học tập và nghiên cứu, học viên được lĩnh hội kiến thức lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng Cộng sản, nhà nước vô sản, kiến thức cơ sở ngành; các lĩnh vực chuyên sâu, nghiệp vụ của chuyên ngành Xây dựng Đảng, chính quyền Nhà nước,...

Kết thúc khóa học, tất cả học viên được nhận bằng cử nhân chuyên ngành Xây dựng Đảng, chính quyền nhà Nước và nhận giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trong đó, có 1 học viên xếp loại giỏi, 94 học sinh xếp loại khá, còn lại xếp loại trung bình khá./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết