Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Các tổ chức cơ sở Đảng

Tiếp tục tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội

°Đảng bộ cơ sở Sở Tư pháp vừa Đại hội Đảng viên, nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Nguyễn Tứ Linh đến dự.

Đảng bộ cơ sở Sở Tư pháp hiện có 58 đảng viên (trong đó có 3 đảng viên dự bị), có 8 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức bám sát nhiệm vụ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, với hiệu quả cao nhất; giải quyết 100% hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân trên lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp kịp thời, đúng quy định pháp luật;…

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cơ sở Sở Tư pháp phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai, phổ biến, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện phê bình và tự phê bình, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 đồng chí. Giám đốc Sở Tư pháp - Trần Minh Mẫn tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng bộ cơ sở Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020.

°Đảng bộ cơ sở khối Văn hóa-Xã hội huyện Thủ Thừa, đã Đại hội Đảng viên lần I, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu ra 9 đồng chí vào Ban chấp hành mới. Đồng chí Lâm Minh Tấn, Huyện ủy viên, được bầu giữ chức vụ Bí thư.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hầu hết các chi bộ đều hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đảng bộ luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ ưu đãi dành cho người có công với cách mạng, tập trung giảm hộ nghèo bền vững; chương trình kiên cố hóa trường, lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia; các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao được xây dựng ngày càng hoàn thiện; hệ thống đài truyền thanh được đầu tư đổi mới.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã thống nhất thông qua mục tiêu: Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân được quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đến cuối nhiệm kỳ có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập cấp học, 80% trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia tập thể dục thể thao hàng năm đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; giải quyết việc làm cho 17.500 lượt lao động và giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,5%; phấn đấu không có chi bộ yếu kém; trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 8 đảng viên;…

°Đảng bộ cơ sở Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Đảng ủy khối - Hoàng Đình Cán chỉ đạo hội nghị. 

Đảng bộ cơ sở TAND tỉnh hiện có 41 đảng viên (trong đó có 4 đảng viên dự bị) sinh hoạt ở 5 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức bám sát nhiệm vụ, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đã đề ra. Hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy công tác tự phê bình và phê bình làm động lực để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đảng bộ đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu, như: Phấn đấu đạt “Trong sạch, vững mạnh”; hàng năm phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 100% đảng viên trong diện quy hoạch có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; kết nạp ít nhất 10 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hằng năm, Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc xây dựng ít nhất 1 Nghị quyết chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng,...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí. Chánh án TAND tỉnh - Lê Văn Lợi được bầu làm Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

°Chi bộ cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh - Nguyễn Tứ Linh đến dự.

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ luôn gương mẫu chấp hành đúng quy định về Đảng, kịp thời triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo bằng các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề, nghị quyết hàng tháng. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn như: 100% sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng mạng nội bộ kết nối tất cả các phòng ban, đơn vị trực thuộc và kết nối internet phục vụ công việc tới UBND cấp xã có kết nối; triển khai phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức và phần mềm quản lý hộ tịch từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. 100% thủ tục hành chính công của tỉnh được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên trang một cửa điện tử của tỉnh. Ngoài ra, mạng lưới truyền hình cáp phát triển rộng khắp, với số lượng thuê bao lên đến hơn 40.000 thuê bao, tăng gấp khoảng 2,5 lần; việc phủ sóng thông tin di động băng rộng đến 80% dân cư trên địa bàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ chi bộ đều đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”.

Nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện các quy hoạch chuyên ngành thông tin và truyền thông; xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Long An; quản lý hoạt động báo chí, xuất bản theo hướng mọi người được tiếp cận thông tin tốt nhất, bảo đảm an toàn thông tin.Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Cao Chánh được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Phan Đức Bộ- Lê Cánh- Ngọc Vệ- Hùng Cường

Chia sẻ bài viết