Tiếng Việt | English

20/10/2019 - 10:40

Đổi thay ở Tân Hưng

Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Tân Hưng, tỉnh Long An triển khai thực hiện tích cực, chủ động; cán bộ, đảng viên và người dân nhiệt tình tham gia đóng góp.

Đến nay, huyện Tân Hưng có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Hưng Thạnh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu B)
Đến nay, huyện Tân Hưng có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Hưng Thạnh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu B)

Nông thôn khởi sắc

Từ năm 2010 đến nay, huyện Tân Hưng huy động gần 4.000 tỉ đồng (vốn ngân sách gần 2.000 tỉ đồng, vốn lồng ghép gần 900 tỉ đồng, vốn tín dụng gần 300 tỉ đồng, vốn hỗ trợ của doanh nghiệp hơn 380 tỉ đồng, người dân đóng góp hơn 760 tỉ đồng) đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vệ sinh môi trường, hỗ trợ phát triển sản xuất,...

Đến nay, đường xã được nhựa hóa hoặc bêtông hóa đạt 65%, bảo đảm việc đi lại thuận tiện; đường trục ấp, liên ấp được cứng hóa đạt 70%; đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt 85%. Toàn huyện có 3/11 xã đạt tiêu chí (TC) giao thông.

Hệ thống trường, lớp được duy tu, sửa chữa thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học. Có 5/11 xã đạt TC trường học, 7/11 xã đạt TC y tế, 7/11 xã đạt TC cơ sở vật chất văn hóa, 98,8% hộ sử dụng điện, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,78%, hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,08%, sử dụng nước sạch 52,7%,...

Ngoài ra, công tác dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Qua gần 10 năm, huyện hỗ trợ giải quyết việc làm cho 6.495 lao động, toàn huyện có 11/11 xã duy trì đạt TC thu nhập. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện đạt 45 triệu đồng/năm.

“Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên, các công trình dân sinh được đầu tư xây dựng mang đến diện mạo mới cho nông thôn, đời sống của người dân được cải thiện. Kết quả này là nhờ sự đầu tư, hỗ trợ của các cấp, sự nỗ lực của chính quyền và đoàn kết, chung tay xây dựng thành công xã NTM vào năm 2018 của người dân địa phương” - ông Phan Văn Hoàng, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Châu B, phấn khởi nói.

Bên cạnh những kết quả, theo đánh giá của UBND huyện Tân Hưng, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi và điện phục vụ sản xuất. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã tuy có chuyển biến nhưng chưa cao. Cảnh quan môi trường nông thôn chưa thật sự xanh, sạch, đẹp... 

Huy động nguồn lực xây dựng giao thông nông thôn

Huy động nguồn lực xây dựng giao thông nông thôn

Phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

Với mục tiêu XDNTM nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng KT-XH phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; quốc phòng - an ninh, trật tự được giữ vững,... huyện phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM (Vĩnh Châu A và Vĩnh Đại), các xã còn lại đạt bình quân 16 TC.

Huyện đề ra một số chỉ tiêu cụ thể để nỗ lực thực hiện như tăng mức thu nhập bình quân 50 triệu đồng/người/năm, lao động qua đào tạo trên 45%, hộ nghèo giảm dưới 3%, 85% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 98% trở lên hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 65% trở lên hộ sử dụng nước sạch,...

Quê hương đổi mới

Quê hương đổi mới

Theo Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Hoàng Văn Sinh, để thực hiện mục tiêu này, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân về XDNTM; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua Tân Hưng chung sức XDNTM và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh; cố gắng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu ở khu vực nông thôn: Giao thông, điện, trường học, trạm y tế, công trình cấp nước sinh hoạt, cơ sở vật chất văn hóa. Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển ngành nghề, thu hút đầu tư của doanh nghiệp và phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn nông thôn. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường,.../.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết