Tiếng Việt | English

09/01/2019 - 15:52

Long An làm tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Ngày 09/01, Sở Y tế Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế – bác sĩ Huỳnh Minh Phúc chủ trì hội nghị.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Long An – Huỳnh Minh Phúc đề nghị các cơ sở y tế tiếp tục nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh

Năm 2018, ngành Y tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội. Các chỉ tiêu trong năm đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, tăng dân số tự nhiên là 0,573%; số bác sĩ trên vạn dân đạt 7; trạm y tế xã có bác sĩ làm việc đạt 100%; bảo hiểm y tế toàn dân đạt 89,16%; suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi là 7,5% và xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế là 79,7%;...

Tình hình dịch bệnh ổn định, trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác khám, chữa bệnh, hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, cải thiện chất lượng dân số được thực hiện hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Năm 2018, ngành Y tế Long An hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Ngoài ra, ngành thực hiện hiệu quả Đề án 1816 góp phần đưa các dịch vụ y tế hiện đại đến gần người dân, giảm tải các bệnh viện tuyến trên. Hiện, toàn tỉnh có 3 trạm y tế xã xây dựng mô hình điểm của Bộ Y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Long An – bác sĩ Huỳnh Minh Phúc cho biết: “Năm 2019, ngành tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nâng cao chất lượng dân số. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới sự hài lòng của người bệnh”./.

Quang Nguyên – Thùy Minh

Chia sẻ bài viết