Tiếng Việt | English

10/12/2015 - 20:26

Long An

Nâng cao quản lý, điều trị bệnh tâm thần

Bệnh viện Tâm thần Long An tổ chức tập huấn chương trình sức khỏe Tâm thần cộng đồng nhằm nâng cao trình độ quản lý và điều trị bệnh tâm thần cho cán bộ ở 15 huyện, thị xã, thành phố và 101 xã điểm trong tỉnh Long An.

Đại biểu tham dự tập huấn.

Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Tâm thần Long An, số bệnh nhân đang quản lý, điều trị tại cộng đồng sử dụng kinh phí tại địa phương (khám, cấp thuốc điều trị tại phòng khám tâm thần huyện, thị) trên 2.700 người. Số bệnh nhân đang quản lý, điều trị tại cộng đồng sử dụng kinh phí chương trình sức khỏe tâm thần cộng đồng trên 2.100 người.

Ngành Y tế đã chọn 101 xã điểm để triển khai thực hiện chương trình sức khỏe tâm thần cộng đồng. Nội dung tập huấn xoay quanh việc quản lý các bệnh loạn thần mãn tính (bệnh tâm thần phân liệt, bệnh động kinh). Đồng thời, hướng dẫn về công tác chuẩn bị triển khai xã điểm mới tại các huyện, xã, phường; các biểu mẫu quảng cáo của chương trình; các thang điểm kiểm tra đánh giá và cách theo dõi, giám sát chương trình sức khỏe tâm thần cộng đồng tại các huyện, xã, phường.

Lớp tập huấn còn trang bị kiến thức cơ bản cho cán bộ làm chương trình về biện pháp quản lý và điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng (các văn bản pháp quy về phòng, chống ma túy); các văn bản quy phạm pháp luật quy định hình thức cai nghiện (nhiệm vụ phòng, chống ma túy của ngành Y tế).

Ngoài ra, đại biểu còn nghe báo cáo viên thông qua Thông tư Liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy...

Lớp tập huấn giúp cán bộ làm công tác chương trình trang bị kiến thức cơ bản để phát hiện, quản lý và điều trị người bệnh kịp thời, giúp họ sớm trở về hòa nhập với cộng đồng./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết