Tiếng Việt | English

04/03/2024 - 18:44

Bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình

Theo Giám đốc Sở Xây dựng - Nguyễn Văn Hùng, UBND tỉnh Long An vừa ban hành văn bản số 1696/UBND-KTTC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, các chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An tập trung triển khai, thực hiện các nội dung để bảo đảm chất lượng công trình và an toàn trong quá trình thi công xây dựng.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung triển khai, thực hiện các nội dung để bảo đảm chất lượng công trình và an toàn trong quá trình thi công xây dựng

UBND tỉnh yêu cầu quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về an toàn trong thi công xây dựng công trình; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình; thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cán bộ, người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường nhằm nâng cao nhận thức của các chủ thể tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc cấp và thực hiện theo giấy phép xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm do xây dựng không có giấy phép xây dựng và sai giấy phép xây dựng;...

Sở tập trung tuyên truyền, phổ biến, phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công để thực hiện tốt, có hiệu quả, bảo đảm an toàn trong thi công công trình trên địa bàn./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết