Tiếng Việt | English

22/06/2015 - 09:52

Bí thư Huyện ủy Tân Hưng- Lương Sơn Cầu: Nêu cao vai trò người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Qua 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu (ĐH ĐB) Đảng bộ huyện tân Hưng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. ĐH đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, gồm 42 đồng chí; đồng thời, bầu Đoàn ĐB dự ĐH Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, gồm 14 ĐB chính thức và 2 ĐB dự khuyết. Đồng chí Lương sơn cầu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy. trên cương vị Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí đã có một vài chia sẻ với phóng viên (PV) Báo Long An.

Lá phiếu gửi gắm niềm tin

“... Phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong nhân dân để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra...”

 * PV: Chúc mừng đồng chí được ĐH tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tân Hưng nhiệm kỳ 2015-2020! Xin đồng chí cho biết những chỉ tiêu, chương trình nào trong nhiệm kỳ 2010-2015 còn chưa đạt như mong muốn và cần phải tiếp tục phấn đấu trong nhiệm kỳ mới này?

- Bí thư Huyện ủy - Lương Sơn Cầu: Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn không ít khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Hưng đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tranh thủ các điều kiện thuận lợi hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết (NQ) đề ra. Theo đó, các công trình trọng điểm, chương trình đột phá đạt nhiều kết quả quan trọng; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống của người dân ngày càng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Tuy nhiên, qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu NQĐH IV vẫn còn 4/33 chỉ tiêu chưa đạt kết quả như mong muốn của Đảng bộ, đó là: Về diện tích bơm điện chỉ đạt 21% (NQ là 60%); xây dựng nông thôn mới đạt 2 xã (NQ là 3 xã); đưa dân vào ở trong cụm, tuyến dân cư đạt 87% (NQ là 100%); thành lập được 2 hợp tác xã (NQ là 5).?

* PV: ĐH Đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra những chương trình, mục tiêu quan trọng nào, thưa đồng chí?

- Bí thư Huyện ủy - Lương Sơn Cầu: Từ tình hình thực tế của địa phương cũng như dự báo những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong thời gian tới, ĐH đã thống nhất thông qua NQ về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, với mục tiêu “Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định biên giới, quốc phòng-an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, Tân Hưng trở thành huyện thuộc vùng nông nghiệp trọng điểm của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”. Bên cạnh đó, NQ cũng đề ra 2 công trình trọng điểm là xây dựng hoàn thành Khu liên hợp thể thao huyện; xây dựng hoàn thành Trung tâm Văn hóa-Thể thao - Nhà Thiếu nhi huyện và 3 chương trình đột phá là quy hoạch, tạo quỹ đất hình thành từ 1-2 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại thị trấn Tân Hưng và xã Hưng Điền B để kêu gọi đầu tư; đầu tư xây dựng vùng sản xuất 1.000ha cây công nghiệp ngắn ngày tại 3 xã biên giới; phối hợp quy hoạch, nghiên cứu và sản xuất giống chất lượng cao tại xã Hưng Điền.?

* PV: Vậy để NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ V đi vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi, huyện đã có những giải pháp cơ bản nào, thưa đồng chí?

-Bí thư Huyện ủy - Lương Sơn Cầu: Đảng bộ huyện đã xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tập trung khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có, thúc đẩy kinh tế phát triển; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tăng cường đầu tư phát triển văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội; củng cố, giữ vững nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp; thực hiện có hiệu quả NQ Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.?

* PV: Được ĐH tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí sẽ phát huy những bài học kinh nghiệm gì để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu NQĐH đã đề ra?

- Bí thư Huyện ủy - Lương Sơn Cầu: Được ĐH tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, đây là một vinh dự đối với bản thân tôi nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Với những kết quả đã đạt từ nhiệm kỳ trước, đó cũng là những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý. Trên cương vị Bí thư Huyện ủy, bản thân tôi sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh và sự tham gia tích cực của nhân dân lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà vượt qua những khó khăn, thử thách. Theo tôi, để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra, trước hết phải phát huy tốt các mặt công tác và quan trọng nhất là phải biết phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; sự đồng thuận cao trong nhân dân; phát huy dân chủ, trí tuệ; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.?

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Tân Hưng phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu bình quân mỗi năm 6,7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 60 triệu đồng trở lên; diện tích bơm điện đạt 60% diện tích canh tác; diện tích đê bao lửng đạt 95%; xây dựng xã Hưng Điền B đạt đô thị loại V vào năm 2020; thành lập 5 hợp tác xã; 8/12 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 6/11 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; 6.000 lao động được đào tạo việc làm; tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,5%; kết nạp từ 300 đảng viên trở lên; tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 98%;...

 Kiên Định- Lê Đức

Chia sẻ bài viết