Tiếng Việt | English

20/11/2019 - 19:55

Cần Giuộc: Chi trả 1 lần cho thân nhân người hoạt động cách mạng

Chiều 20/11, UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho thân nhân người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần.

Chi trả 1 lần cho thân nhân người hoạt động cách mạng

Chi trả 1 lần cho thân nhân người hoạt động cách mạng

Đợt này, huyện có 5 đối tượng được hưởng trợ cấp với tổng số tiền 185 triệu đồng. Trong đó, 3 đối tượng có nguyên quán ở Cần Giuộc gồm ông Ngô Văn Ký, Lê Văn Kiến, Nguyễn Tấn Nhứt và 2 đối tượng có nguyên quán huyện Cần Đước là ông Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Văn Lành.

Thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, đến nay huyện Cần Giuộc đã chi trả trợ cấp 1 lần cho 29 đối tượng, với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Việc chi trả trợ cấp 1 lần cho thân nhân người hoạt động cách mạng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc./.

Thành Phát

Chia sẻ bài viết