Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Ngày Môi trường Thế giới 5-6

Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm - Vì một trái đất bền vững

Nhu cầu phát triển nóng các nền kinh tế và thói quen tiêu dùng đang là nguyên nhân trực tiếp khiến các nguồn tài nguyên bị khai thác và môi trường bị ô nhiễm, gây mất cân bằng sinh thái. Vì lẽ đó, Ngày Môi trường Thế giới 5-6 năm nay mang chủ đề:Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm - Vì một trái đất bền vững.

Trồng cây trên tuyến đường Đỗ Đình Thoại  Ảnh: Phương Phương

Ngày Môi trường Thế giới năm nay, UBND tỉnh đã có công văn gửi các sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Bảo vệ trái đất ngay từ bây giờ

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), qua tài liệu thu thập từ Bộ TN&MT thì một tổ chức UNEP của Liên Hiệp Quốc đã đánh giá, hệ sinh thái trên trái đất đang dần tiến tới mức suy thoái hoặc bị biến đổi, nguyên nhân do sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế. Theo đó, dự kiến đến năm 2050, với các mô hình sản xuất và tiêu dùng tiêu tốn nhiều tài nguyên thiên nhiên như hiện nay cộng với sự gia tăng dân số thế giới chạm ngưỡng 9,6 tỉ người sẽ phải cần tới 3 trái đất mới đáp ứng được thói quen sinh hoạt và mức tiêu dùng như hiện tại.

Tổ chức UNEP còn đánh giá, nhu cầu phát triển nóng các nền kinh tế và thói quen tiêu dùng đang là nguyên nhân trực tiếp khiến các nguồn tài nguyên bị khai thác và môi trường bị ô nhiễm, gây mất cân bằng sinh thái.

Vì lẽ đó, Ngày Môi trường Thế giới năm 2015 hướng đến nội dung thiết thực với chính mỗi con người, mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ là sản xuất và tiêu dùng theo hướng bền vững. Thay vì nghĩ đến việc tìm kiếm một hành tinh khác để sinh sống, UNEP mong muốn và kêu gọi hãy cùng nhau bảo vệ trái đất này ngay từ bây giờ, bằng những hành động thiết thực trong tiêu dùng, vì đó là cách tốt nhất bảo đảm cho tương lai của chúng ta và các thế hệ mai sau. Sống bền vững nghĩa là làm nhiều hơn và tốt hơn nhưng với sự tốn kém ít hơn. Điều đó nghĩa là, phát triển kinh tế không thể khiến tài nguyên thiên nhiên bị suy giảm một cách nhanh chóng.

Thu gom rác thải để bảo vệ môi trường Ảnh: Kim Khánh

Các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Phó phòng Tổng hợp đánh giá tác động môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường - Lâm Minh Khánh cho biết, ngày 15-5-2015, UBND tỉnh đã có Công văn số 1709/UBND-KT hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm nay.

Theo đó, công văn yêu cầu tổ chức quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý TN&MT, Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; không săn bắt các động vật hoang dã, nhất là các động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Công văn cũng yêu cầu các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố triển khai các dự án liên quan đến mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và sản xuất, tiêu thụ bền vững; ra quân làm sạch môi trường, thu gom, xử lý rác thải,..../.

Vũ Quang 

Chia sẻ bài viết