Tiếng Việt | English

26/01/2023 - 20:12

Long An: Thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cao nhất 358 triệu đồng  

Đó là mức tiền thưởng cao nhất trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 được ghi nhận trên địa bàn tỉnh Long An.

Long An có 188 doanh nghiệp báo cáo tiền thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, với mức tiền thưởng cao nhất 358 triệu đồng/người. Ảnh minh họa: Mai Hương

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn tỉnh có 188 doanh nghiệp báo cáo tiền thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, với mức tiền thưởng cao nhất 358 triệu đồng/người, mức tiền thưởng bình quân 6,9 triệu đồng/người, mức tiền thưởng thấp nhất 1 triệu đồng/người cho người lao động mới vào làm việc dưới 1 năm.

Các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng tết và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

Về lương, các doanh nghiệp thực hiện chế độ tiền lương, tiền công đối với người lao động cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định, việc trả lương có phân biệt rõ giữa lao động quản lý, điều hành, lao động có chuyên môn kỹ thuật cao với lao động sản xuất trực tiếp.

Thu nhập tiền lương bình quân năm 2022 đạt 8,2 triệu đồng/tháng, tăng 1,65% so với năm 2021. Trong đó, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đạt 18 triệu đồng/tháng; công ty cổ phần, có vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 8,7 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh đạt 7,8 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,3 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất trả cho người lao động của công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 59,3 triệu đồng/người; công ty cổ phần, có vốn góp chi phối của Nhà nước là 27 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 50 triệu đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 179 triệu đồng/người.

Trên địa bàn tỉnh Long An ghi nhận có 47 doanh nghiệp báo cáo tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2023, với mức tiền thưởng bình quân 0,7 triệu đồng/người; mức cao nhất là 5,5 triệu đồng/người; mức thấp nhất 0,2 triệu đồng/người cho người lao động mới vào làm việc dưới 1 năm./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết