Tiếng Việt | English

06/08/2015 - 16:14

Long An: UBMTTQ TP.Tân An tích cực giám sát phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Thực hiện phong trào “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2014 – 2015”, Ban Thường trực UBMTTQVN TP.Tân An đã tập trung khảo sát và xây dựng kế hoạch chỉ đạo mỗi xã, phường xây dựng ít nhất một khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự hoặc chuyển đổi làm giảm cơ bản tình hình tội phạm tại ít nhất một khu dân cư phức tạp về an ninh, trật tự.

Toàn thành phố đã chọn 2 xã, phường và 14 khu dân cư để xây dựng mô hình điểm tập trung ở các lĩnh vực: Thực hiện tốt biện pháp giáo dục đối với những người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; cam kết quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, người bị áp dụng các biện pháp giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc; vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận người đã chấp hành xong án phạt tù vào làm việc, tạo cho họ có thu nhập; giúp đỡ người lầm lỗi tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hoạt động xã hội khác tại cộng đồng dân cư...

Các đoàn thể của thành phố đã thành lập được 95 tổ, nhóm, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, với 1.084 thành viên, tổ chức tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền phổ biến về Hiến pháp, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa... được 2.036 cuộc có 65.794 lượt người tham gia.

Các tổ chức chính trị-xã hội thành phố lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các phong trào thi đua như: Hội Nông dân: Phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố với phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Hội Cựu chiến binh: “Phong trào Cựu chiến binh gương mẫu”... Đồng thời  phát động đăng ký gia đình đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật.

Nhìn chung, các mô hình này đã giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng tránh tình trạng vi phạm tái phạm pháp luật của nhân dân nhất là thanh thiếu niên trong độ tuổi, góp phần xây dựng những chuẩn mực đạo đức xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng khu dân cư./.

Lê Minh

Chia sẻ bài viết