Tiếng Việt | English

18/08/2015 - 20:54

Những dự án nào được xét cấp bảo lãnh của Chính phủ?

Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg.

Thủ tướng Chính phủ mới kí Quyết định số 34/2015 ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2015.

Theo đó, danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ bao gồm: Dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản hoặc sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đáp ứng các tiêu chí: Là dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công và thuộc lĩnh vực, địa bàn được Nhà nước khuyến khích đầu tư theo Luật đầu tư được ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.

Các chương trình, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác và chế biến khoáng sản thuộc nhóm A theo Luật Đầu tư công gồm Đầu tư hạ tầng điện lực, đầu tư xây dựng mới nhà máy điện, phân phối điện, truyền tải điện; đầu tư nhà máy lọc dầu.

Chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích đầu tư gồm Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông (đường cao tốc) có tổng vốn đầu tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên; Phát triển vận tải công cộng (Đầu tư mua máy bay theo chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) và các dự án đặc biệt do Chính phủ quyết định.

Quyết định trên nêu rõ, đối với những chương trình, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh trước ngày Quyết định có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực./.

PV/VOV.VN
 

Chia sẻ bài viết