Tiếng Việt | English

18/05/2022 - 15:06

Quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam  

Ngày 18/5, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư - Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Kinh tế Trung ương - Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị.

Tại Long An, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải chủ trì.

Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Kinh tế Trung ương - Trần Tuấn Anh thông tin, xác định vai trò, tầm quan trọng của quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Kinh tế Trung ương - Trần Tuấn Anh thông tin nội dung của Nghị quyết số 06

Mục tiêu tổng quát là đẩy nhanh tổc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh, kết nối với khu vực và thế giới. Thế chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hoá đặc trưng được giữ gìn và phát huy.

Nghị quyết nêu 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Thứ hai, nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững. Thứ ba, tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới. Thứ tư, đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ năm, xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị. Cuối cùng, phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị.

Đại biểu dự tại điểm cầu Long An

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, Ngành, Trung ương và một số địa phương tham gia tham luận, đóng góp, đề xuất giải pháp để triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị./.

Sơn Quê

Chia sẻ bài viết