Tiếng Việt | English

07/06/2018 - 15:42

Bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - Lê Thị Thu mong muốn chương trình “Bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học” tiếp tục tạo sự kết nối, nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ tại cuộc làm việc với Hội Bảo vệ quyền trẻ em huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ngày 06/6.

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - Lê Thị Thu (thứ 3, từ trái qua) thăm học sinh được nhận học bổng

Tại cuộc làm việc, đại biểu thảo thuận các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho trẻ em nghèo có cơ hội đến trường, giảm thiểu tình trạng trẻ bỏ học của địa phương.

5 năm qua, chương trình “Bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học” thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; vai trò của gia đình, nhà trường trong công tác giáo dục trẻ.

Chương trình cũng vận động các mạnh thường quân tài trợ học bổng cho học sinh nghèo; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trẻ có nguy cơ bỏ học giữa chừng. Theo đó, tỷ lệ học sinh bỏ học trong chương trình giảm; tỷ lệ học lực khá, giỏi tăng./.

Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết