Tiếng Việt | English

10/07/2018 - 17:23

Nông dân Đức Hòa đóng góp hơn 500 triệu đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

Thời gian qua, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới.

Hội viên, nông dân Đức Hòa đóng góp tiền, ngày công lao động thực hiện công trình giao thông nông thôn

Hội viên, nông dân Đức Hòa đóng góp tiền, ngày công lao động thực hiện công trình giao thông nông thôn

6 tháng đầu năm 2018, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện đóng góp hơn 500 triệu đồng và 467 ngày công lao động sửa chữa, xây dựng 7 cây cầu giao thông nông thôn, 9,7km đường giao thông nông thôn và nạo vét gần 7km kênh, mương nội đồng.

Qua đó, góp phần cùng các địa phương từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn.

Ngoài đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện còn tích cực lao động, sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và giúp nhau về kỹ thuật, vốn sản xuất để phát triển kinh tế./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết