Tiếng Việt | English

31/07/2015 - 16:03

Long An: Cần Đước đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp-thương mại-dịch vụ-nông nghiệp đồng bộ và bền vững

 

Nguyễn Việt Cường - Bí thư Huyện ủy Cần Đước nhiệm kỳ 2015- 2020 

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cần Đước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 44 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Việt Cường được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; các đồng chí: Trần Văn Xuân, Phạm Chí Tâm và Võ Thanh Phong được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X gồm 18 đồng chí.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cần Đước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định mục tiêu tổng quát: Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp-thương mại-dịch vụ-nông nghiệp đồng bộ và bền vững. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh, tạo nền tảng sớm đưa Long An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cần Đước nhiệm kỳ 2015- 2020 

Đại hội cũng xác định một số chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2015-2020:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 12,8%, trong đó: Công nghiệp - xây dựng 15%; thương mại - dịch vụ 11%; nông nghiệp 2%.

- Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới: 70% (12 xã).

- Giữ vững và nâng chất chuẩn Quốc gia về công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia trên: 80%.

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế: 80%.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng các xã, thị trấn, huyện văn hóa.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện: 100%.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh: Khu vực đô thị 100%, trong đó, nước sạch 70%; Khu vực nông thôn 98%.

- Hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn ở 100% ấp, đảm bảo xe ô tô lưu thông được, trong đó 50% được nhựa hóa, bê tông hóa;… 

Về một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra, Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Việt Cường cho biết:

Ban Chấp hành Đảng bộ tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị quyết tâm tạo sự chuyển biến, đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hoàn thiện các công trình giao thông liên xóm, ấp tạo điều kiện phát triển kinh tế-văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới. 

Hoàn thành các công trình giao thông trọng yếu, kết nối hạ tầng tạo điều kiện phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ.Triển khai các chương trình, giải pháp kêu gọi, xúc tiến đầu tư để lấp đầy các khu-cụm công nghiệp trên địa bàn. 

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: Tập trung đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ nông nghiệp, thực hiện hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao và bền vững gắn với thị trường và đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục nâng chất các tiêu chí huyện điểm điển hình về văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Ngay sau đại hội, Huyện ủy tổ chức triển khai quán triệt nội dung nghị quyết đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tổ chức thực hiện mục tiêu nhiệm vụ ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ 2015-2020. 

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết