Tiếng Việt | English

11/10/2018 - 16:04

Cần Đước thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

Bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhiều hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm qua hàng năm.

Trước đây, đời sống của người dân trên địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An còn nhiều khó khăn. Thực trạng trên đặt ra thách thức lớn đối với lãnh đạo địa phương, đó là làm sao giải quyết tốt bài toán về kinh tế, tạo điều kiện cho địa phương phát triển, ổn định cuộc sống người dân. Từ nguồn lực của huyện, sự hỗ trợ kịp thời của cấp trên, KT-XH của huyện ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt.

Bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhiều hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm qua hàng năm.

Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn một bộ phận hộ dân khó khăn, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo, giúp họ có điều kiện vươn lên, thoát nghèo bền vững. Huyện thực hiện nhiều chương trình giảm nghèo, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn vốn, áp dụng và nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu, hướng dẫn các hộ dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động. Bên cạnh đó, huyện tranh thủ sự ủng hộ của mạnh thường quân để giúp đỡ hộ nghèo vượt khó.

Ông Nguyễn Huy Hùng, ngụ ấp Ao Gòn, xã Tân Lân, chia sẻ: “Hiện cuộc sống của gia đình tôi được cải thiện rất nhiều so với trước đây. Nhớ lại hồi trước, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, năm nào cũng nhận hỗ trợ từ chính quyền. Địa phương tạo điều kiện cho tôi vay 30 triệu đồng để chăn nuôi gà. Nhờ chăn nuôi hiệu quả, sau 3 năm, tôi thoát nghèo, trả hết nợ, sửa lại căn nhà, dành dụm được một số vốn, phòng khi trái gió, trở trời. Hiện tôi nuôi hơn 2.000 con gà để bán thịt”.

Còn bà Hoàng Thị Ánh, ngụ ấp 5, xã Phước Đông, cho biết: “Tôi được địa phương tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tôi học thêm nghề đan, nhận đan giỏ nhựa, mỗi tháng kiếm được hơn 3 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Bây giờ, gia đình tôi thoát nghèo, cuộc sống bớt khó khăn hơn trước”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Bảy thông tin: Huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện để hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Nhiều mô hình sản xuất, chương trình vay vốn ưu đãi kịp thời giúp hộ dân thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, đào tạo nghề, giải quyết việc làm phù hợp, góp phần không nhỏ trong việc giảm nghèo. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn là 1,79% nhưng đến nay giảm còn 1,59%. Huyện đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để phấn đấu cuối năm 2018 giảm còn 625 hộ nghèo (hiện nay 725 hộ)./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết