Tiếng Việt | English

09/01/2018 - 03:02

Chủ động phòng trừ bệnh vàng lùn xuất hiện trên trà lúa Đông Xuân

Sau khi lũ rút, nông dân các huyện Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa và thị xã Kiến Tường tập trung xuống giống vụ lúa Đông Xuân 2017-2018. Hiện, trà lúa phát triển tốt, nông dân tích cực chăm sóc. Tuy nhiên, xuất hiện bệnh vàng lùn (VL) gây hại trên trà lúa, nông dân cần chủ động phòng trừ.

Số diện tích còn lại, nông dân cần chủ động xuống giống theo lịch thời vụ

Số diện tích còn lại, nông dân cần chủ động xuống giống theo lịch thời vụ

Ít sâu, bệnh

Các giống chủ yếu được nông dân chọn sử dụng trong vụ này: OM 7347, OM 6162, OM 4900, Nàng Hoa 9, VĐ 20, nếp,... Đa số diện tích xuống giống trong giai đoạn mạ và đẻ nhánh. Qua thông tin từ cơ quan chuyên môn, tình hình sâu, bệnh gây hại đầu vụ tương đối thấp, chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn lá, ốc bươu vàng và chuột, tỷ lệ nhiễm và mật độ gây hại thấp.

Theo ngành nông nghiệp huyện Vĩnh Hưng, đến thời điểm này, nông dân xuống giống được 24.000/28.500ha lúa Đông Xuân, với cơ cấu giống 25% giống OM4900, 23% giống OM 7347, 23% nếp, VĐ20 18%, còn lại là các giống khác. Hiện, trà lúa phát triển tốt, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa ngay từ đầu vụ nên sâu, bệnh gây hại ít. Có hơn 500ha lúa bị nhiễm rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn lá, ốc bươu vàng gây hại nhưng ở mức độ nhẹ.

Còn tại huyện Tân Hưng, đến thời điểm này, nông dân xuống giống gần 33.000/38.000ha. Trong đó, có khoảng 13.000ha giai đoạn mạ, hơn 18.000ha giai đoạn đẻ nhánh và hơn 1.200ha giai đoạn đòng trổ. Dịch bệnh gây hại chủ yếu là rầy nâu và đạo ôn lá với diện tích hơn 1.100ha, tỷ lệ nhiễm nhẹ, chủ yếu trên trà lúa mạ và đẻ nhánh. Công tác chủ động cho vụ lúa Đông Xuân này được các cấp, các ngành tập trung. Thành viên ban chỉ đạo huyện tăng cường xuống địa bàn, phối hợp đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện chỉ đạo sản xuất vụ lúa Đông Xuân đạt hiệu quả cao. Các ngành liên quan theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến sâu, bệnh để hướng dẫn, tuyên truyền nông dân phòng trừ hiệu quả các loại sâu, bệnh gây hại,...

Bệnh vàng lùn xuất hiện gây hại

Mặc dù sâu, bệnh gây hại đầu vụ tương đối thấp, tuy nhiên, trên trà lúa xuất hiện bệnh VL gây hại. Theo Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Tân Hưng - Trần Tấn Tài, số diện tích xuống giống, có 232ha nhiễm bệnh VL, trong đó 22ha nhiễm với tỷ lệ 30-40%, số còn lại nhiễm từ 2-5%, tập trung ở 2 xã: Vĩnh Châu A và Vĩnh Châu B.

“Đối với số diện tích lúa Đông Xuân xuống giống, qua khảo sát, có 10,8ha lúa bị nhiễm bệnh VL với tỷ lệ từ 5-20%, tập trung ở 2 xã: Thái Bình Trung và Tuyên Bình, ngành vận động nông dân nhổ bỏ những bụi lúa bị nhiễm bệnh, tránh lây lan trên diện rộng” - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Hưng - Tô Văn Chảnh cho biết.

Nông chủ động phòng trừ sâu bệnh

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh - Nguyễn Chí Thiện, để hạn chế sâu, bệnh, nhất là bệnh VL, lùn xoắn lá gây hại trên trà lúa Đông Xuân, số diện tích còn lại, nông dân cần chủ động xuống giống theo lịch cơ quan chuyên môn khuyến cáo, ngành nông nghiệp các địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình sâu, bệnh, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ, khuyến cáo nông dân cần bón phân cân đối, tránh bón thừa phân đạm,...

Nhằm bảo đảm một vụ mùa thắng lợi, trên cơ sở khuyến cáo của ngành chuyên môn, nông dân cần chủ động hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ đồng ruộng của mình bằng việc thăm đồng thường xuyên, kịp thời phát hiện sâu, bệnh gây hại để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết