Tiếng Việt | English

​“Đừng để chỉ 1 ca mắc Covid-19 mà phong toả cả bệnh viện“

Ngày 5/8, Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm trong cơ sở y tế.