Tiếng Việt | English

30/11/2018 - 17:22

Giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chiều 30/11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam – Trần Đình Liệu chủ trì hội nghị.Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam – Trần Đình Liệu yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, đưa ra những giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2018 và những năm tiếp theo.

Theo đó, BHXH các tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đến UBND cấp huyện, xã. Phối hợp các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động chính sách BHXH tự nguyện, tập trung là các hội viên, đoàn viên.

BHXH các địa phương chủ động đề xuất UBND các cấp trình HĐND ban hành nghi quyết hỗ trợ thêm 1 phần mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia cho từng đại lý thu;…

Đối với đại lý thu chấp hành nghiêm túc các quy định của đại lý thu và quy trình khai thác phát triển đối tượng. Nhân viên đại lý thu cần nâng cao phong cách phục vụ, chủ động tìm kiếm, khai thác đối tượng.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Long An

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam – Trần Đình Liệu yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác, phát triển đối tượng tham gia nhằm đạt mục tiêu BHXH toàn dân theo các Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết số 125/NQ-CP; Nghị quyết số 102/2016/NQ-CP. Việc tổ chức các phương án khai thác, phát triển đối tượng thông qua hình thức tổ chức hội nghị phải bảo đảm chỉ tiêu ít nhất 30% số người tham dự hội nghị tham gia BHXH tự nguyện; hàng tháng có ít nhất 1 hội nghị trên địa bàn xã, phường,...

Tại Hội nghị, BHXH Việt Nam công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp./.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

 

Chia sẻ bài viết