Tiếng Việt | English

Thủy Đông sẵn sàng “về đích” nông thôn mới

Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đến nay, theo đánh giá của địa phương, xã Thủy Đông, cơ bản đạt 19/19 tiêu chí.