Tiếng Việt | English

Long An triển khai quy chế phối hợp tăng cường quản lý đất công

Công tác quản lý nhà nước đối với đất công trên địa bàn tỉnh Long An thời gian qua được chú trọng, từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng đất công tại một số địa phương còn những vấn đề tồn tại, hạn chế.