Tiếng Việt | English

Long An: Kinh phí khuyến công tiếp tục hỗ trợ 2 hộ kinh doanh đổi mới quy trình sản xuất

Sở Công Thương tỉnh Long An, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh vừa trình diễn, nghiệm thu 2 đề án sử dụng kinh phí từ chương trình khuyến công địa phương.