Tiếng Việt | English

16/01/2020 - 05:22

Long An: Tổng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt trên 109.460 tỉ đồng

Chiều 15/1, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Long An tổ chức tổng kết hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ghi nhận có sự đóng góp của ngành Ngân hàng Long An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ghi nhận có sự đóng góp của ngành Ngân hàng Long An 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, năm 2019 tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP của tỉnh Long An đạt 9,41%. Đạt được kết quả khả quan đó, UBND tỉnh ghi nhận có sự đóng góp của ngành Ngân hàng Long An trong việc đầu tư tín dụng phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng để cung cấp cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Long An, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cần tiếp tục bám sát định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai kịp thời chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành. Đồng thời, tăng cường vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, quản lý thị trường ngoại hối và vàng trên địa bàn; thường xuyên thanh, kiểm tra bảo  đảm các tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động lành mạnh, đúng pháp luật.

Đặc biệt, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cần tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường kết nối Ngân hàng - doanh nghiệp; kiểm soát chất lượng tín dụng an toàn, hiệu quả.

Theo báo cáo của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh - Đào Văn Nghiệp, kết quả điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngành Ngân hàng năm 2019 của các ngân hàng trên địa bàn luôn được bảo đảm. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất giảm mạnh, cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên.

Tổng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh hiện đạt trên 109.460 tỉ đồng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An có 1 Hội sở chính Ngân hàng, 35 Ngân hàng Chi nhánh cấp I, 19 Quỹ tín dụng Nhân dân và 4 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô với tổng số 197 điểm giao dịch.  

Tổng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh hiện đạt trên 109.460 tỉ đồng, tăng 15,43% so với đầu năm 2019. Trong đó, vốn huy động đạt 68.350 tỉ đồng, tăng 13,05% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay đạt trên 73.800 tỉ đồng, tăng 11.981 tỉ đồng, tỷ lệ tăng 19,38% so với đầu năm; trong đó, cho vay bằng Việt Nam đồng chiếm tỷ trọng trên 96%, phần còn lại là cho vay bằng ngoại tệ. Đặc biệt, các tổ chức tín dụng hiện cho vay các lĩnh vực tín dụng ưu đãi lãi suất theo chỉ định của Chính phủ đạt đạt trên 55.900 tỉ đồng, chiếm 75,2% trên tổng dư nợ cho vay.

Tỷ lệ nợ xấu được xử lý tốt. Tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh là 0,56%, khoảng trên 400 tỉ đồng.

Hoạt động an sinh xã hội của ngành ngân hàng năm 2019

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh còn tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội khá tốt với tổng số tiền trên 5,58 tỉ đồng. Số tiền trên dành giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo hiếu học, vượt khó do trên địa bàn tỉnh./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết