Tiếng Việt | English

02/04/2019 - 08:40

Quí I/2019: Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 100 dự án đầu tư mới

Quí I/2019, tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 100 dự án đầu tư mới. Theo đó, có 73 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 8.863 tỉ đồng. Ngoài ra, có 7 dự án tăng vốn với số vốn tăng 610 tỉ đồng.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.751 dự án đầu tư trong nước được cấp phép với số vốn đăng ký 212.853 tỉ đồng

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.751 dự án đầu tư trong nước được cấp phép với số vốn đăng ký 212.853 tỉ đồng

Như vậy, tổng vốn cấp mới và tăng thêm của dự án đầu tư trong nước là 9.473 tỉ đồng, tăng 36 dự án và vốn đăng ký tăng 7.279 tỉ đồng so cùng kỳ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.751 dự án đầu tư trong nước được cấp phép với số vốn đăng ký 212.853 tỉ đồng.

Trên lĩnh vực đầu tư nước ngoài, tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 27 dự án, tổng vốn đăng ký 51,3 triệu USD. Bên cạnh đó, có 10 dự án tăng vốn 27,9 triệu USD. Tổng vốn cấp mới và tăng thêm 79,2 triệu USD, tăng 9 dự án, nhưng giảm 6 triệu USD vốn đầu tư so cùng kỳ. Đến nay, tổng số dự án đăng ký trên địa bàn tỉnh là 969 dự án, vốn đăng ký 6.104 triệu USD, trong đó, có 576 dự án đi vào hoạt động, chiếm 59,4,2% tổng số dự án đăng ký, với tổng vốn thực hiện khoảng 3.614 triệu USD, đạt 59,2% tổng vốn đăng ký.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát tiến độ các dự án đầu tư. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, trong đó, tập trung kiểm tra, đôn đốc thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 gắn với thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh cũng duy trì triển khai thực hiện hiệu quả quy định trình tự thủ tục tiếp nhận quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai nhanh dự án trên địa bàn tỉnh./.

Gia Hân

Chia sẻ bài viết