Tiếng Việt | English

Mỹ hạn chế visa Lào, Myanmar vì không chịu nhận công dân bị trả về

Chính quyền Mỹ sẽ thực thi chính sách hạn chế visa với Myanmar và Lào vì hai nước này không chịu tiếp nhận các công dân của họ bị phía Mỹ yêu cầu trục xuất.