Tiếng Việt | English

Việt Nam muốn IMF hỗ trợ đánh giá khu vực kinh tế phi chính thức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng Đại diện thường trú của Văn phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam, ông Jonathan Dunn.