Tiếng Việt | English

22/03/2019 - 19:55

Vĩnh Hưng: Thường xuyên kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong cán bộ, đảng viên

Chiều 22/3, Đoàn công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm làm trưởng đoàn đến kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Hưng về thực hiện Nghị quyết (NQ) Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương của Trung ương.

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An - Đinh Ngọc Lâm phát biểu tại cuộc kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Hưng

Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng hiện có 26 tổ chức cơ sở Đảng gồm 18 Đảng bộ cơ sở, 8 chi bộ cơ sở, 139 chi bộ trực thuộc với 1.878 đảng viên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh, chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua học tập, đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân.

Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) được Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện nghiêp túc, xác định được khâu trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo.

Thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII), huyện tổ chức triển khai, quán triệt được 28 lớp với 6.781 lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Việc xây dựng nội dung cam kết thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII), cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có cam kết bằng văn bản với chi bộ, cơ quan về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoài, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu. Cấp ủy chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết và lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá, phân loại hàng năm, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Nguyễn Hữu Nghĩa báo cáo với đoàn tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, quy định. Từ đó, giúp cấp ủy các cấp kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của tổ chức Đảng và đảng viên; chưa có trường hợp cán bộ, đảng viên bị phát hiện có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy được Huyện ủy cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm đúng lộ trình đề ra.

Song song đó, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW gắn với thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cụ thể hóa các NQ, quy định chưa thực sự chủ động, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát về vai trò nêu gương của người đứng đầu chưa thường xuyên. Việc chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm của các tập thể, cá nhân có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Công tác tổ chức sinh hoạt chuyên đề chất lượng và hiệu quả chưa cao,…

Phát biểu tại cuộc kiểm tra, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Hưng.

Đồng thời, ông đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Hưng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cơ sở, cán bộ, đảng viên trong thực việc cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; nhận diện rõ các biểu hiện suy thoái và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời; phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện của mặt trận, các đoàn thể trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường kiểm tra, giám sát; nhân rộng các mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;...

Văn Đát

Chia sẻ bài viết