Tiếng Việt | English

Phía sau thao trường

Vòng tròn giới thiệu bản thân (trong giờ giải lao giữa thao trường, các bạn thường quây thành vòng tròn gồm tiểu đội trưởng, điều phối viên và các chiến sĩ, cùng làm quen, giới thiệu bản thân, gia đình, sở thích,…)

Giúp nhau cởi túi đạn sau khi huấn luyện
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm