Tiếng Việt | English

07/07/2015 - 05:24

Sắp đo mức độ hài lòng của dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính

Theo đó, sẽ đo sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ở lĩnh vực cấp giấy chứng minh nhân dân; chứng nhận quyền sử dụng đất....

 Lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2015 được các cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức chiều 6/7, tại Hà Nội.

Theo đó, 3 cơ quan sẽ phối hợp, khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công; nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

Chương trình ký kết cũng hướng đến tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và tổ chức trong việc chấp hành quy định của pháp luật về thủ tục hành chính; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong quá trình triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.


Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: Đo chỉ số hài lòng của người dân là việc làm mới....

Theo đó, các cơ quan ký kết sẽ tổ chức điều tra xã hội học xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đối với các dịch vụ hành chính công được chọn theo lĩnh vực và đối tượng điều tra xã hội học; tổng hợp, phân tích số liệu, xây dựng báo cáo và tổ chức Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2015; giám sát quá trình triển khai kế hoạch điều tra xã hội học, việc xác định công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính để bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, minh bạch.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2015 trên 6 lĩnh vực, trong đó 3 lĩnh vực thực hiện ở cấp huyện là: Cấp giấy chứng minh nhân dân; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng nhà ở; 3 lĩnh vực thực hiện ở cấp xã là cấp giấy đăng ký kết hôn, cấp giấy khai sinh và chứng thực.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước là việc làm mới, gắn với hoạt động tổ chức Nhà nước chuyên ngành của Bộ Nội vụ và hai cơ quan là Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh với tinh thần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ để thực hiện hoạt động. Đây là chương trình phối hợp thứ 8 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong hai năm 2014-2015 nhằm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Hiến pháp năm 2013. Sau lễ ký kết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam sẽ triển khai công việc, hướng dẫn về yêu cầu, tiêu chí, quy trình phối hợp, tham gia giám sát triển khai thực hiện chương trình này.

Trong tháng 7-8/2015 sau ký kết chương trình phối hợp sẽ chọn và lập danh sách đối tượng điều tra xã hội học và lập danh sách điều tra viên ở các địa phương./.

Minh Hòa/VOV.VN
 

Chia sẻ bài viết