Tiếng Việt | English

09/05/2019 - 20:24

4 tháng năm 2019, Long An có hơn 500 doanh nghiệp mới thành lập

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, tháng 4/2019, tỉnh có 197 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.095 tỉ đồng, tăng 48% về số doanh nghiệp và tăng 14% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Trong số 197 doanh nghiệp thành lập mới, có 38 doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp với vốn đăng ký 831 tỉ đồng.

Đến nay trên địa bàn tỉnh có trên 11.000 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 275.030 tỉ đồng

Tính trong 4 tháng đầu năm 2019, Long An có 511 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn 6.146 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2018, doanh nghiệp thành lập mới tăng 28% về số lượng và tăng 20% về vốn đăng ký.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 11.000 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 275.030 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong 4 tháng qua, Long An có 54 doanh nghiệp giải thể và 119 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết