Tiếng Việt | English

17/05/2019 - 09:38

Cục hải quan Long An: 30 năm - một chặng đường phát triển

Tháng 5-1989, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định thành lập Cục Hải quan tỉnh Long An. 30 năm qua, trải qua nhiều khó khăn và thách thức, Cục Hải quan tỉnh đúc kết được nhiều kinh nghiệm, mạnh mẽ đổi mới phương thức quản lý, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của công chức, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn quản lý.

Cục Hải quan Long An nhận Cờ truyền thống

Cục Hải quan Long An nhận Cờ truyền thống

Giữ Vững sự đoàn kết
Bí thư Đảng ủy cơ sở Cục Hải quan tỉnh (HQLA) - Nguyễn Ngọc Huân chia sẻ: “Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đơn vị làm tốt công tác tư tưởng, chính trị, chú trọng giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động. Từ đó, Đảng bộ phát huy sức mạnh tổng hợp của tổ chức Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao”. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy cơ sở Cục HQLA phối hợp chính quyền, tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong việc lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức quán triệt các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, các tổ chức, đoàn thể và các cá nhân xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế trong từng lĩnh vực công tác, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng cấp trên. Đồng thời, các chương trình, kế hoạch của đơn vị đều được cụ thể hóa bằng nghị quyết hàng tháng để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ. Từ đó, dù ở bất cứ giai đoạn nào, Đảng bộ Cục HQLA đều thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của đơn vị, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4), khóa XII cũng được Đảng ủy Cục HQLA thực hiện khá nghiêm túc. Ông Nguyễn Ngọc Huân cho biết: “Việc triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện NQTW4 giúp Đảng bộ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hàng năm, Đảng bộ Cục HQLA xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, được triển khai đến đảng viên, quần chúng. Theo đó, năm 2018, Đảng bộ Cục HQLA xây dựng mô hình Thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ, tác phong, phong cách của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực thi công vụ. Năm 2019, Đảng bộ Cục HQLA xây dựng mô hình Xây dựng tinh thần, thái độ, phong cách làm việc của công chức hải quan nhằm nâng cao hiệu quả đối tác Hải quan - Doanh nghiệp. Các chi bộ trực thuộc tiếp tục xây dựng các mô hình thực hiện phù hợp với nhiệm vụ: Chi bộ Nghiệp vụ với mô hình Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính về hải quan cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn; Chi bộ Hải quan Bến Lức với mô hình Đảng viên, quần chúng tận tụy với công việc để phục vụ nhân dân; Chi bộ Hải quan Đức Hòa với mô hình Hải quan - Doanh nghiệp đồng hành và phát triển;...

Với sự nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền, Đảng bộ Cục Hải quan Long An được công nhận trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Năm 2013, Đảng bộ Cục Hải quan Long An được Tỉnh ủy tặng bằng khen vì đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (liên tục từ năm 2008-2012).

Theo ông Nguyễn Ngọc Huân, suốt 30 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ cơ sở Cục HQLA không tránh khỏi những vấp váp, đó là những bài học kinh nghiệm quý báu. Tuy nhiên, với bề dày thành tích vượt trội, những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tiếp tục phối hợp lãnh đạo chính quyền tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng viên nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Cán bộ hải quan thực hiện kiểm tra hàng hóa

Cán bộ hải quan thực hiện kiểm tra hàng hóa

Chú trọng cải các hành chính 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, HQLA được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên cả địa bàn Tiền Giang và Bến Tre.

Thời gian qua, Cục HQLA xem công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị, thuộc trách nhiệm của tất cả đơn vị, cá nhân trong ngành. Hiện nay, tất cả chi cục trực thuộc đã thực hiện thủ tục thông quan chuyển từ thủ công sang thông quan tự động, cũng như thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp (DN). Qua đó, góp phần nâng cao Chỉ số PCI của địa phương. Phó Cục trưởng Cục HQLA - Nguyễn Văn Khánh chia sẻ: “Công tác cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm phục vụ sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, góp phần thu hút đầu tư vào địa phương trên cơ sở tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu. Điều này thể hiện rõ nhất trong giai đoạn 15 năm gần đây”.

Ông Nguyễn Văn Khánh dẫn chứng, nếu như năm 2004, chỉ có 138 DN đến làm thủ tục tại Cục HQLA thì đến cuối năm 2018, có trên 1.600 DN đến làm thủ tục; tương ứng số tờ khai tăng từ trên 14.300 tờ năm 2004 lên 436.000 tờ năm 2018, đứng hàng thứ 7/35 Cục HQ tỉnh, thành phố. Kim ngạch xuất, nhập khẩu từ 329 triệu USD năm 2004 tăng lên 14,6 tỉ USD năm 2018. Con số trên cho thấy chỉ trong vòng 15 năm, số DN tăng lên 11,5 lần, số tờ khai tăng lên 30 lần, kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng trên 44 lần.

Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực vượt bậc của HQLA thời gian qua. Đảng ủy, lãnh đạo Cục HQLA thường xuyên tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, trình độ lý luận chính trị để đủ năng lực, trình độ, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của cộng đồng DN trên địa bàn. Có thể nhận thấy, khối lượng công việc của Cục HQLA thời gian qua tăng đáng kể nhưng biên chế, công chức và người lao động hầu như không tăng trong suốt 15 năm qua, chỉ từ 115-125 biên chế. Đặc biệt, đơn vị còn chọn lựa cán bộ, công chức có nhận thức về chính trị tốt, có tư cách đạo đức tốt, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ trực tiếp cho cộng đồng DN thông qua giải quyết thủ tục hải quan, những vướng mắc, khó khăn cho cộng đồng DN.

Đảng bộ cơ sở Cục Hải quan Long An trực thuộc Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Chi bộ Cục Hải quan Long An ra đời ngay sau khi Cục Hải quan được thành lập. Thời điểm đó, chi bộ có 9 đảng viên và hiện có 119 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ trực thuộc.

Một điểm đáng ghi nhận là Cục HQLA thường xuyên tổ chức đối thoại với DN. Các kênh tiếp nhận và giải đáp thắc mắc từ DN cũng được HQLA thực hiện khá tốt qua hòm thư góp ý, phản ánh trên chuyên mục giải đáp thắc mắc cho DN trên trang web. Có nhiều địa phương ở vùng, miền khác cũng tin tưởng gửi ý kiến đến thắc mắc các vấn đề về hải quan.

Hiện nay, Cục HQLA đang thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như quản lý. Từ đó, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đến các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ được thông suốt, góp phần thực hiện thông quan nhanh hàng hóa, đáp ứng yêu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa của DN nhanh chóng, khai thác tốt các nguồn thu từ thuế và các khoản thu khác. Nếu như năm 2004, Cục HQLA thu ngân sách đạt 78 tỉ đồng thì năm 2018 số thu nộp ngân sách trên 2.700 tỉ đồng, tăng gần 35 lần. Riêng từ đầu năm 2019 đến ngày 13-5, số thu nộp ngân sách từ hoạt động hải quan đạt 1.346 tỉ đồng, đạt 55% chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính giao và đạt 52% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao, tăng 67% so cùng kỳ năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Khánh nhận định: “Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động đã nỗ lực đạt nhiều thành tích, đủ trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, và có bước tiến mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu phát triển của cộng đồng DN trên địa bàn quản lý ở 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre, đặc biệt trong giai đoạn mở cửa”./.

Mai Hương

Năm 2017, Cục Hải quan Long An vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, như minh chứng cho sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong suốt thời gian qua.
Chia sẻ bài viết