Tiếng Việt | English

Ngành điện: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngành điện Long An tăng cường các biện pháp, giải pháp, tổ chức các đợt diễn tập để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong toàn thể người lao động.