Tiếng Việt | English

Cần Đước: Tặng giấy khen đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tội phạm

Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An trao giấy khen đột xuất của UBND huyện Cần Đước cho tập thể Tổ Công tác số 2 lực lượng 209 - Công an tỉnh và 3 cá nhân có thành tích tốt trong phòng, chống tội phạm.