Tiếng Việt | English

Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An: Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Trải qua 43 năm (1976-2019) chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Long An luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, kiên cường, vượt qua mọi gian khổ, thử thách...