Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Hiệu quả từ cánh đồng 3 giảm, 3 tăng

Hướng đến mục tiêu sản xuất lúa bền vững, giảm khí phát thải nhà kính, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân, trong vụ Đông Xuân 2014 - 2015 vừa qua, Trạm Bảo vệ thực vật (BVTV) huyện Đức Hòa kết hợp Hội Nông dân, khuyến nông viên thị trấn Hiệp Hòa xây dựng cánh đồng “3 giảm, 3 tăng” trong sản xuất lúa ở khu vực 5 của thị trấn, với sự tham gia của 19 nông hộ canh tác 22,5ha lúa.

Toàn bộ diện tích tham gia xây dựng cánh đồng đều sử dụng giống lúa xác nhận, ứng dụng quy trình thâm canh "3 giảm, 3 tăng", quy trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM,... Qua mô hình đã giúp nông dân tiếp cận với các giải pháp kỹ thuật thích hợp, tiên tiến để thay đổi tập quán sử dụng lúa thương phẩm làm giống, gieo sạ dày, bón phân chưa cân đối, nhất là bón thừa phân đạm, sử dụng thuốc BVTV chưa đúng phương pháp,… Từ đó, góp phần giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao thu nhập.

Hiệu quả từ việc áp dụng mô hình “3 tăng 3 giảm” đã giảm lượng giống gieo sạ từ 20-50kg/ha, lượng phân đạm giảm từ 25-50kg/ha, chi phí thuốc BVTV giảm từ 620.000 - 870.000 đồng/ha. Lợi nhuận từ cánh đồng tăng hơn so với sản xuất đại trà từ 1,6 - 2 triệu đồng/ha.Việc thực hiện cánh đồng “3 giảm, 3 tăng” đã giúp nông dân mạnh dạn áp dụng quy trình canh tác cải tiến, định hướng phát triển lâu dài và bền vững./.

Phạm Duy Thương 

Chia sẻ bài viết