Tiếng Việt | English

07/01/2016 - 15:47

Hơn 4,1 triệu USD thực hiện Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam

Đây là số vốn được báo cáo trong quá trình thực hiện dự án “Hỗ trợ ứng phó Biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam” tại hội nghị sơ kết hoạt động dự án tại tỉnh Long An ngày 7-1-2016.


Đại biểu tham dự hội nghị

Với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững và hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu và chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Long An được chọn là một trong 4 tỉnh trong cả nước thực hiện dự án.

Dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với tập đoàn Winrock cùng với các đối tác là các tổ chức NGO quốc tế, trong nước bao gồm Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV, Hội chữ thập đỏ Mỹ, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Trung tâm phát triển Nông thôn bền vững thực hiện trong 5 năm từ 10-2012 đến 9-2017, có 3 hợp phần chính: cảnh quan bền vững, thích ứng và điều phối và hỗ trợ về chính sách ở cấp Trung ương.

Tại Long An, dự án chính thức triển khai ngày 26-2-2014, thực hiện hợp phần thích ứng nhằm mục tiêu tăng khả năng ứng phó của người dân và các địa phương với việc chuyển đổi sinh kế ở đồng bằng nông thôn. Các hoạt động chính của hợp phần được thực hiện là nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại các địa phương, triển khai các giải pháp sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu và đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào quá trình lập kế hoạch trung hạn và dài hạn.

Tổng vốn cho việc thực hiện dự án tại tỉnh Long An đến thời điểm hiện nay là hơn 4,1 triệu USD, trong đó, vốn ODA khoảng 4 triệu USD còn lại là vốn đối ứng./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết