Tiếng Việt | English

29/07/2021 - 17:25

Long An: Đăng ký nhu cầu của người lao động đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” trong KCN muốn trở về địa phương

Ngày 29/7, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An có công văn số 1748/BQLKKT-VP về việc đăng ký nhu cầu của người lao động đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” trong KCN muốn trở về địa phương.

 Lao động có nhu cầu trở về địa phương, sau khi tiêm vắc xin và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính thì doanh nghiệp thực hiện đăng ký danh sách trước theo mẫu đính kèm gửi về công ty đầu tư hạ tầng KCN tổng hợp báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế qua địa chỉ email: bqlkktla@gmail.com trước ngày 31/7/2021

Thực hiện Công văn số 6619/UBND-VHXH ngày 11/7/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong hoạt dộng sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện như sau:

Tỉnh đang triển khai chiến dịch tiêm vắc xin cho người lao động đang ở lại theo phương án “3 tại chỗ”, yêu cầu các chủ doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn vận động người lao động ở lại thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Trường hợp người lao động có nhu cầu trở về địa phương, sau khi tiêm vắc xin và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính; nên doanh nghiệp thực hiện đăng ký danh sách trước theo mẫu đính kèm gửi về công ty đầu tư hạ tầng KCN tổng hợp báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế qua địa chỉ email: bqlkktla@gmail.com trước ngày 31/7/2021 để Ban Quản lý tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo UBND các địa phương trong tỉnh và phối hợp UBND các tỉnh bạn tổ chức đưa đón người lao động trở về địa phương thực hiện phòng, chống dịch theo quy định.

Trường hợp người lao động có nhu cầu ở lại tại doanh nghiệp yêu cầu chủ doanh nghiệp quan tâm chăm lo các điều kiện ăn, ở và thực hiện nghiêm túc 5K đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Với nội dung trên, Ban Quản lý đề nghị doanh nghiệp phối hợp thực hiện, khi cần trao đổi thì liên hệ Ban Quản lý theo số điện thoại: Đ/c Hà 0984807762 và Đ/c Yến 0938240427 để phối hợp thực hiện./.

BLA

Chia sẻ bài viết