Tiếng Việt | English

30/07/2021 - 08:45

Ngành Tuyên giáo: Chủ động tuyên truyền, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội

Những năm qua, công tác tuyên giáo của tỉnh Long An có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, sự phát triển chung của tỉnh. Chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận từng bước được nâng lên, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội.

Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí được đẩy mạnh, góp phần định hướng dư luận xã hội

Làm tốt công tác định hướng

Những năm gần đây, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh và phức tạp, nổi lên như bạo loạn lật đổ chính quyền, khủng bố, chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, biên giới, lãnh thổ,... Trong nước, các thế lực thù địch không ngừng tăng cường các hoạt động chống phá trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Chính vì vậy, việc nhận diện và đấu tranh, phản bác kịp thời trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội là một trong những vấn đề cần đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh, tình hình hiện nay.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán, nhằm ngăn chặn, phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc, kích động, chống phá của các thế lực thù địch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác, tạo “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thông qua việc duy trì thường xuyên các cuộc họp giao ban an ninh tư tưởng định kỳ, giao ban và định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí, tổ chức các cuộc điều tra nắm bắt dư luận xã hội, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh những thuận lợi cũng có vô vàn khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19 bùng phát nhanh, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Song, với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân.

Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu, chỉ đạo, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với việc tuyên truyền kịp thời, toàn diện kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Từ đó giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ cuối tháng 5/2021, khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, ngành Tuyên giáo chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Kiến Tường - Lâm Tấn Đạt cho biết, công tác tuyên truyền về tình hình và kết quả phòng, chống dịch bệnh của thị xã được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như chia sẻ những thông tin tích cực, những việc làm tốt trong phòng, chống dịch trên báo chí, hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, các trang, nhóm chính thống,... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt thông tin kịp thời, tham gia phòng, chống dịch hiệu quả.

Nâng cao công tác giáo dục tư tưởng

Phát huy truyền thống 91 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh ra sức phấn đấu, rèn đức, luyện tài góp phần thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy về công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, công tác lịch sử Đảng và công tác lý luận chính trị. Công tác tuyên giáo của tỉnh càng khẳng định vị trí trọng yếu trong toàn bộ các mặt công tác xây dựng Đảng; góp phần hình thành và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn có tính đột phá, thể hiện sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của tỉnh.

Hoạt động giáo dục lý luận chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạnh Hóa - Ngô Trọng Hiếu thông tin, từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động, tổ chức kịp thời các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với trên 98% cán bộ, đảng viên dự. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn, trách nhiệm với công việc được giao, sớm đưa những nội dung của nghị quyết vào đời sống xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Công tác thông tin, tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW được Ban Tuyên giáo, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện bài bản, đồng bộ với hình thức phong phú, đa dạng. Nổi bật như Thị ủy Kiến Tường tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thi viết về nội dung 50 năm thực hiện Di chúc của Người; huyện Bến Lức tuyên truyền qua kể chuyện dưới cờ và chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; các Trường THCS và Tiểu học ở huyện Đức Hòa tuyên truyền qua mô hình Dưới cờ Tổ quốc, chúng em kể chuyện về Bác Hồ; Đoàn Thanh niên với các hoạt động Thanh niên làm theo lời Bác;..

5 năm qua, với việc triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu có sức lan tỏa trong xã hội. Toàn tỉnh có 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 17 tập thể và 52 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, là minh chứng sống động cho hiệu quả công tác tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tham gia viết các tin, bài, tác phẩm phản bác, vạch trần âm mưu của bọn phản động; tập trung nghiên cứu sâu những nội dung về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, viết bài nêu cao tính giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ thanh niên đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại và công tác phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa,…

Kế thừa những thành quả đã đạt, thời gian tới, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục tập trung công tác giáo dục lý luận về chính trị trong cán bộ, đảng viên. Chủ động trong việc nắm bắt, dự báo những âm mưu của thế lực thù địch, từ đó có kế hoạch phòng ngừa; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức trong việc định hướng dư luận. “Đặc biệt là triển khai, thực hiện nghiêm Kết luận 01-KL/BCT, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quy định nêu gương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán nhấn mạnh./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết